Prevencinė programa „Noriūnai 2018“

Panevėžio apskr. VPK Kupiškio r. PK bendruomenės pareigūnai 2018 m. inicijavo prevencinę programą „Noriūnai 2018“ kartu su socialiniais partneriais: VšĮ „Kupiškio vaikų dienos centru“, Noriūnų struktūriniu vaikų dienos centru,  Noriūnų bendruomene, Kupiškio r. sav. Noriūnų seniūnija, Rokiškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Kupiškio jaunimo centru, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-ąja rinktine, Panevėžio apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Kupiškio socialinių paslaugų centru.

Taip pat programoje dalyvavo Kupiškio policijos rėmėjai ir jaunieji policijos rėmėjai. Šios programos tikslas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagrindu, vykdant bendrąją prevenciją, kurti bendruomenės iniciatyvoms palankią terpę, skatinant gyventojų susidomėjimą savanoriškomis iniciatyvomis, atviru darbu su jaunimu stiprinti socialiai pažeistą jaunimą ir šeimas, juos įtraukiant į aktyvią ir motyvuotą veiklą, siekiant ieškoti optimalios adaptacijos pasiekimo būdų.

Programa skirta Noriūnų kaimo gyventojams, veikla vykdyta 2018 m. rugpjūčio-gruodžio mėn. Programos dalyvių, socialinių partnerių veikla grįsta savanoriškumo pagrindu ir neatlygintina.

VšĮ „Kupiškio vaikų dienos centro“ organizuotos popietės „Bendraukime…“ metu dalyviai gamino darbelius iš vilnos.  Į šią veiklą įsitraukė vaikai, jaunimas, buvo ugdomi ne tik meniniai gebėjimai, bet ir kuriamas draugiškas ir nuoširdus bendravimas, dalijamasis idėjomis.

Į meninių užsiėmimų popietę „Karta iš kartos…“ buvo kviečiami visų kartų atstovai, kartu piešiama, diskutuojama, klausomasi senelių pasakojimų, jų prisiminimų.

Solidarumo popietėje „Būk solidarus…“ skatinta sportinė veikla, ugdomos empatijos ir solidarumo vertybės, gerumas, tolerantiškumas, siekis padėti vieni kitiems įveikti užduotis, dirbti komandoje.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas suorganizavo susitikimą su projekto dalyviais saugaus eismo tema, dalino atšvaitus, organizavo priemonę „Šviesk ryškiai“, susitiko su Kupiškio  jaunaisiais policijos rėmėjais ir policijos rėmėjais.

Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojai pristatė smurto artimoje aplinkoje temą.

Kupiškio jaunimo centras suorganizavo mobilų darbą su jaunimu, kuriuo metu aiškinosi jaunimo poreikius, iškylančias problemas.

Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai pristatė savo profesiją ir saugaus elgesio su ugnimi temą.

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai supažindino su kario profesija ir ginkluote.

Noriūnų bendruomenė organizavo renginį „Rudens šventė“, kurio metu skatinta sportinė veikla, eksponuotos rudens gėrybių meninės kompozicijos, skatintas gerumas, meniškumas. Į renginį buvo kviečiami visi Noriūnų gyventojai.

Noriūnų seniūnijos seniūnė ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnė susitiko su gyventojais. Išklausė gyventojams kylančias problemas, ieškojo sprendimų būdų. Taip pat pristatyta policijos veikla ir teikiamos paslaugos.

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės pristatė tabako gaminių ir alkoholio prevencijos, asmens higienos įgūdžių formavimo temas, mokė vaikščioti šiaurietiško ėjimo lazdomis.

Socialinių partnerių nuomone, prevencinė programa „Noriūnai 2018“ buvo prasminga ir padėjo dalyviams užmegzti naujas pažintis, patirti naujus įspūdžius ir atrasti naujus pomėgius, sužinoti naudingos informacijos ir praplėsti akiratį.

 

Panevėžio AVPK informacija