Užimtumo tarnyba paskelbė, kokios įmonės atleido daugiausia darbuotojų

70 pranešimų, 2920 numatomų atleisti darbuotojų. Tokius duomenis nuo kovo 16-osios iki šios savaitės Užimtumo tarnybai pateikė Lietuvos įmonės. Apibendrinus šiuos duomenis aiškėja, kad daugiausia apie atleidimą buvo įspėjami darbuotojai apdirbamosios gamybos, transporto ir saugojimo bei prekybos veiklas vykdančiose įmonėse.

Pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus daugiausiai gauta balandį – tai glaudžiai siejasi su kovo 16 d. šalyje paskelbta ekstremalia situacija ir karantinu, kuomet dalis įmonių susidūrė su finansiniais sunkumais ir turėjo riboti savo veiklos apimtis dėl pasaulyje išplitusios koronaviruso infekcijos.

Apdirbamosios gamybos įmonės apie atleidimus įspėjo 1146 darbuotojus (dvidešimt trys pranešimai), transporto ir sandėliavimo įmonės – 500 žmonių (septyni), prekybos bei transporto priemonių remonto – 269 (devyni pranešimai).

Darbo organizavimo pakeitimai – dažniausia atleidimo priežastis, kurią nurodė 48 įmonės, informuodamos 2086 darbuotojus. Apie įmonės bankrotą dešimt įmonių įspėjo 360 darbuotojų, dėl įmonės likvidavimo septynios informavo 179 darbuotojus, dvi dėl reorganizacijos – 42 žmones, dar dvi dėl veiklos nutraukimo – 78 žmones ir viena įmonė dėl veiklos stabdymo – 175 žmones.

Darbdavys, ketindamas atleisti grupę darbuotojų, apie tai raštu turi pranešti Užimtumo tarnybai. Šiems asmenims Užimtumo tarnyba teikia informaciją apie padėtį darbo rinkoje, laisvas darbo vietas, registravimosi Užimtumo tarnyboje tvarką ir sąlygas, dalyvavimo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse galimybes. Taip pat jie yra konsultuojami gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško rašymo, pasirengimo pokalbiui su darbdaviu bei kitais su darbo paieška susijusiais klausimais.

Grupės darbuotojų atleidimu laikomas darbo sutarčių nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbdavio valia ar darbo sutarties šalių susitarimu, kurį inicijuoja darbdavys. Tiesa, per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį. Arba – kai dėl darbdavio bankroto numatoma atleisti iš darbo 10 ir daugiau darbuotojų darbovietėje, kurioje vidutinis darbuotojų skaičius yra nuo dvidešimt iki devyniasdešimt devynių darbuotojų; ne mažiau kaip 10 proc. darbuotojų darbovietėje, kurioje vidutinis darbuotojų skaičius yra nuo šimto iki 299 darbuotojų; 30 ir daugiau darbuotojų darbovietėje, kurioje vidutinis jų skaičius yra 300 ar daugiau.

 

Užimtumo tarnybos informacija