Komisija pripažino – žurnalistinė etika buvo pažeista

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras gavo Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad šių metų gegužės – rugpjūčio mėnesiais interneto portale alfa.lt paviešintais kūriniais apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą ir jo direktorių Algirdą Bagušinską, kurių autorius Dominykas Griežė, buvo pažeistas Visuomenės informavimo etikos kodeksas. Sprendime nurodyta, kad buvo pažeistas šio kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 20 straipsnis, nustatantis, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti arba asmuo atsisako pasinaudoti tokia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 34 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi priminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiklą, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti.

D.Griežė portale alfa.lt per praėjusį pusmetį paskelbė seriją rašinių, kuriuose skleidė melagingą informaciją apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) nesusiklosčiusius verslo santykius su mechaninio biologinio atliekų rūšiavimo įrenginių gamyklos (MBA) operatoriumi „NEG Recycling“, juodino MAATC direktorių A. Bagušinską, vadindamas jį susikompromitavusiu vadovu, skaudino, primindami su rašinio tema nesusijusius faktus apie avariją, kurioje dalyvavo A.Bagušinskas ir kurioje žuvo žmonės. Autorius nė karto nesikreipė į A.Bagušinską ir neišklausė jo nuomonės apie aprašomus faktus.

Portalą  alfa.lt valdanti UAB „Alfa Media“ ir publikacijų autorius Dominykas Griežė jokių paaiškinimų komisijai nepateikė.

MAATC direktorius A.Bagušinskas sakė, kad dėl juodinančių publikacijų, kurias paskelbė portalas alfa.lt, o jas persispausdino ir kai kurie kiti, yra kreiptasi ir į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kuri turi teisę už pažeidimus skirti nuobaudas ir įpareigojimus. Jis neatmetė galimybės savo garbę ir orumą bei UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro reputaciją, remiantis Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimu, ginti ir teismuose.

 

Liucija Burbienė

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė