Grybinės kaimo paminklas iškeliavo į “Grūtą”

Šunskų seniūnijos Grybinės kaime stovėjęs paminklas, kuris pastaruoju metu ne kartą buvo išpieštas sovietų ir nacių simboliais bei kėlė daug diskusijų, šiandien jau nukeltas ir išgabentas į Grūto parką

Marijampolės savivaldybės informacija