Ukmergės savivaldybėje vyko civilinės saugos pratybos

Siekiant patikrinti Ukmergės rajono savivaldybės operacijų centro, gyventojų evakavimo komisijos ir kitų Civilinės saugos pajėgų pasirengimą valdyti ekstremalias situacijas, gruodžio 5-ąją Ukmergės rajono savivaldybėje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos „Ukmergės rajono savivaldybės operacijų centro, gyventojų evakavimo komisijos ir gyventojų surinkimo-priėmimo punktų veiklos organizavimas gyventojų evakuacijos metu“.

Dalyvavusieji pratybose nagrinėjo pateiktą situaciją, tobulino ekstremaliųjų situacijų valdymo įgūdžius ir priiminėjo būtiniausius sprendimus tariamai susidariusiai situacijai valdyti.

Pratybų situacija – išvakarėse, gruodžio 4-ąją, dėl Lietuvoje veikiančių grupių neteisėtų ginkluotų veiksmų, nukreiptų prieš valstybės suverenitetą paskelbtas Vilnius miesto gyventojų evakavimas. Nuo gruodžio 5 dienos vilniečiai evakuojami į gretimus rajonus, o jų grįžimas į nuolatines gyvenamas vietas galimas tik po 30-50 parų.

Susirinkę Ukmergės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nariai, policijos pareigūnai, gydymo, mokymo ir ugdymo įstaigų atstovai bei vadovai, kiti atsakingi asmenys praktiškai patikrino institucijų pasirengimą atlikti savivaldybei patikėtas funkcijas – organizuoti iš Vilniau miesto savivaldybės atvykstančio transporto priemonių kolonos palydą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje bei laikiną evakuotų Vilniaus miesto socialinės globos įstaigų gyventojų apgyvendinimą (suteikiant lovas visišką neįgalumą turintiems asmenims), apie tai perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus, taip pat sudaryti sąlygas laikinai apgyvendintiems asmenims laikytis asmeninės higienos, ryšio priemonėmis susisiekti su jų artimaisiais viso laikino apgyvendinimo laikotarpiu (išskyrus atvejus, jei to padaryti neįmanoma dėl įvestų naudojimosi komunikacijos priemonėmis apribojimų), o kilus poreikiui, laikinai apgyvendintiems asmenims organizuoti medicinos pagalbos suteikimą.

 

Ukmergės rajono savivaldybės informacija