UAB ,,Justicija“ siūlo nuotolinius darbų saugos mokymus darbdavio pažymėjimui gauti

Šiandien, kai visas pasaulis išbando nuotolinius darbo ir mokymo(si) būdus, kaip niekada aktualu tapo pasiūlyti vartotojams kokybiškus nuotolinius mokymus ir seminarus.

Pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktus darbdavys privalo nuotoliniu būdu  arba mokymo įstaigoje pasirengti žinių tikrinimui pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programą, prieš jam pradedant ar jau  eksploatuojant įmonę, kad gebėtų sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir nesulauktų sankcijų iš Valstybinės darbo inspekcijos.

Kad tai pavyktų sklandžiai, kviečiame jus prisijungti prie UAB „Justicija“ nuotolinių mokymų, kurių metu darbdaviai įgys žinių, kaip sudaryti saugias darbo sąlygas.  Prie nuotolinių mokymų galite jungtis jums patogioje vietoje ir tik jums tinkamu laiku.

UAB „ Justicija“ nuotolinių mokymo programos parengtos praktikų-specialistų, pagal neformalias Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas mokymo programas.

Nuotoliniai mokymai skirti darbdaviams, nes nuo jų turimų žinių priklauso darbuotojų sauga darbo vietoje.

Mūsų nuotoliniuose mokymuose dalyviui pateiksime susistemintą informaciją, susijusią su pasirinkta programa, be to suteiksime galimybę pasitikrinti žinias sprendžiant savikontrolės testus, o kilusius klausimus specialistams galėsite užduoti el. paštu arba gyvo pokalbio metu, o vėliau kilusius klausimus bus galima aptarti per „Zoom meeting” programėlę.

Nuotolinių kursų dalyviams sėkmingai išklausiusiems kursą, suteikiama teisė tikrintis darbuotojų saugos ir sveikatos žinias Valstybinėje darbo inspekcijoje.

Daugiau apie mokymus sužinosite paspaudę ant šios nuorodos.