Šilumos paskirstymas šildymo sezonu

Prasidėjus šildymo sezonui pasikeičia daugiabučiame name sunaudotos šilumos kiekio paskirstymo tvarka. Pagal šalies teisės aktus, visa šiluma paskirstoma vartotojams pagal vieną iš metodų.

AB „Panevėžio energija“ gyventojams teikia sąskaitas už šilumą, apskaitytą įvadinio šilumos skaitiklio. Kiekviename daugiabučiame sunaudotą šilumą išmatuoja namo šilumos punkte įrengtas apskaitos prietaisas, kuriuo suskaičiuotas šilumos kiekis paskirstomas patalpų šildymui, karštam vandeniui ruošti, karšto vandens cirkuliacijai palaikyti ir nepaskirstyto karšto vandens šilumai.

Šildymo sezonu daugiabučiuose namuose, ruošiant karštą vandenį namo šilumos punkte įrengtu įrenginiu, paskirstant sunaudotą šilumos kiekį taikomas šis metodas: iš bendro kiekio atimamas karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai, o likusi dalis priskiriama šildymui ir proporcingai paskirstoma butų plotui.

Namo sunaudota šiluma karštam vandeniui ruošti suskaičiuojamas pagal šilumos punkte įrengto geriamojo vandens skaitiklio rodmenis, vandens kiekį padauginus iš VKEKK patvirtintos šilumos normos 1 kub. m vandens pašildyti.

Viso namo cirkuliacinei šilumai priskiriamas šilumos kiekis įvertinamas suskaičiuojant ne mažiau 3 ne šildymo sezono mėnesių namo cirkuliacinės sistemos šilumos galios vidurkį ir atsižvelgus į konkretaus mėnesio trukmę šildymo sezono metu. Šildymo mėnesiais kiekvieno daugiabučio namo šilumos kiekis cirkuliacijai bus skirtingas. Jei namo butuose „gyvatukai“ vienodi, tai ir šilumos kiekis cirkuliacijai bus toks pat visiems butams.

Suskaičiavus viso namo šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti ir įvertinus namo gyventojų deklaruotą ar (ir) pagal vandens vartojimo normas priskaičiuotą karštą vandenį, gaunamas skirtumas (teigiamas arba neigiamas), kuris vadinamas nepaskirstyto karšto vandens šiluma. Butams ir kitoms patalpoms jis paskirstomas proporcingai buto (patalpų) plotui. Šis šilumos kiekis buvo išskiriamas ir ne šildymo sezonu.

Už  karštą vandenį gyventojai moka pagal jų pačių deklaruotus butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis, jei rodmenys nedeklaruojami – pagal vandens vartojimo normas.

Šildymo sezono metu Panevėžyje, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai, šiluma butams ir kitoms patalpoms paskirstoma pagal kitą metodą. Iš namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuoto šilumos kiekio atimamas panaudotas karšto vandens cirkuliacijai, likusi šiluma priskiriama patalpų šildymui ir proporcingai paskirstoma butų plotui. Šiuo atveju namo šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai šildymo sezono metu suskaičiuojamas taip pat, kaip ir ruošiant karštą vandenį uždara sistema (namo šilumos punkte) – įvertinant ne mažiau 3 ne šildymo mėnesių namo cirkuliacinės sistemos šilumos galios vidurkį ir atsižvelgiant į konkretaus mėnesio trukmę šildymo sezoną.

 

Daugiau informacijos – www.pe.lt.

 

Komunikacijos skyriaus ir AB „Panevėžio energija“ inf.