Rimšės saviveiklininkai aplankė Zarasų socialinės globos namus

Birželio 11 dieną  Rimšės saviveiklininkai svečiavosi Zarasų socialinės globos namuose. Atvežė ne tik lietutį, kurio visi laukia, bet ir koncertuką globos namų gyventojams. Koncertą sudarė dvi dalys –  iš programos “Tau motule” ir iš Joninių programos.

Gyventojams buvo didelė staigmena – pasirodyme jie išvydo savo draugus Arūną Kuliešių ir Jordaną Pakalniškį, mat šie šaunūs vyrukai visad talkina įvairiuose pasirodymuose. Jie noriai visada padeda ne tik vaidinti ir dainuoti, bet ir papuošti sceną, sujungti aparatūrą. Jų nuobodžiauti nepalieka Rimšės saviveiklininkų vadovė Ramunė Prakapavičienė įtraukdama juos į įvairias veiklas. O ir patys Zarasų socialinės globos namų socialiniai  darbuotojai yra dėkingi Ramunei Prakapavičienei už šių gyventojų įtraukimą į įvairias menines veiklas.

Už tai jai  buvo  įteiktas padėkos raštas. Po pasirodymo šiltai pabendravome prie arbatos puodelio, o darbuotojos surengė mažą ekskursiją po globos namų teritoriją.
Tekstas Danutės Mačiulienės

Nuotruakos Arūno Kuliešiaus