Paminėta Laisvės gynėjų diena

Visą savaitgalį Panevėžyje minima Laisvės gynėjų diena prasidėjo penktadienį ryte visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, visuose languose uždegant vienybės ir atminimo žvakutes.

Sausio 12 d. 13 val. kino centre „Garsas“ vyko minėjimas „Kelias į Laisvę“, kurio metu vyko J.Balčikonio gimnazistų ir Panevėžio styginių kvarteto koncertas, edukacinė programa vaikams bei parodytas dokumentinis filmas „Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas“.

15.45 val. Sausio 13-osios skvere vyko Pilietiškumo akcija „Būkime kartu“, kurios metu degė Atminimo laužas, vyko šaulių priesaika, karinės technikos demonstravimas, skambėjo dainos, o visi susirinkusieji pasidalinti prisiminimais buvo vaišinami kareiviška košė ir arbata. Visą dieną kino centre „Garsas“ veikė paroda „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“.

Sausio 13-ąją minėjimai prasidėjo Šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje ir Kristaus Karaliaus Katedroje. 12 val. Laisvės aikštėje, prie miesto Savivaldybės iškelta Lietuvos valstybės vėliava, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

„Sausio 13-oji, tai ne tik liūdesio ir žuvusiųjų pagerbimo diena. Tai mūsų tautos šlovės, pasišventimo, vienybės ir laisvės diena. Todėl ši diena, Lietuvos valstybės istorijoje tokia pat svarbi kaip vasario 16-oji ir kovo 11-oji. Šios datos sukurią įspūdingą praėjusio šimtmečio tautos istorinių įvykių trilogiją: paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, atkurta Lietuvos nepriklausomybė ir apginta Lietuvos nepriklausomybė… Mes didžiuojamės panevėžiečiais, kurie tą naktį budėjo prie Seimo ir kurie tą naktį buvo čia, Panevėžyje. Tad dar kartą paspauskime vienas kitam rankas, padėkokime už gerus darbus, kuriuos nuveikėme ir palinkėkime sveikatos, dvasios stiprybės ir tvirtybės. Būkime stiprūs, vieningi ir kartu kurkime tokią Lietuvą, apie kokią svajojo tų dienų Laisvės gynėjai“, – savo kalboje sakė mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas, Aleksas Varna.

 

Panevėžio miesto savivaldybės informacija