Nepriklausomybės trisdešimtmetį minint: šakiečiai kviečia eiti „Laisvės keliu“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį minint, vis dažniau susimąstome, kaip įsimintinai atšvęsti Kovo 11-ąją dieną. Ar žinojote, kad net 6 Vasario 16-osios signatarai kilę būtent iš Suvalkijos: net trys – iš Šakių regiono, po vieną – iš Vilkaviškio, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos krašto? Seneliai, tėvai ir vaikaičiai, laikas vykti į Zanavykų kraštą. Šakių turizmo ir informacijos centras kviečia atvykti į Šakių regioną ir daugiau sužinoti ne tik apie signatarus, bet ir apie kitas Lietuvai iškilias asmenybes.

Zanavykų muziejuje – pažintis su signatarais

Zanavykų muziejus kviečia daugiau sužinoti apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus – Praną Dovydaitį, Petrą Klimą, Justiną Staugaitį, Joną Vailokaitį, Saliamoną Banaitį ir Joną Basanavičių. Interaktyvios edukacijos „Sūduvos krašto signatarų keliais“ metu sužinosite apie signatarų tėviškes, atrasite įdomių faktų apie jų vaikystę, svarbiausius nuopelnus Lietuvai, galėsite pažaisti interaktyvų žaidimą ir surasti paslėptą Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Daugiau informacijos: https://www.sakiaitic.lt/lankytinos-vietos/zanavyku-muziejus/

Akimirka iš Kovo 11 d.  šventės Sudarge. Daivos Sinkevičiūtės nuotr.

Pas lietuvių kalbos tėvą – Joną Jablonskį

Iš Zyplių keliamės į Griškabūdį, kur laukia bendrinės lietuvių kalbos tėvo Jono Jablonskio tėviškė ir skulptūra. Iki šių dienų išlikęs gyvenamasis Jono Jablonskio namas – memorialinis muziejus, kuriame eksponuojami kalbininko moksliniai darbai, šeimos, giminės nuotraukos, skirta vietos žymiems iš šio krašto kilusiems žmonėms. Galite pasivaikščioti po kalbininko sodą, apžiūrėti senovinę klėtelę, apkabinti Rygiškių Jonu vadinamą ir kieme augantį ąžuolą. Daugiau informacijos: https://www.sakiaitic.lt/lankytinos-vietos/jono-jablonskio-teviske-muziejus/

Dr. Vincas Kudirka: „Tiktai žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų geri!“

Dr. Vinco Kudirkos muziejuje, kuris įsikūręs Kudirkos Naumiestyje, galite sužinoti dar negirdėtų faktų apie Lietuvos mylėtoją, rašytoją, vertėją, neeilinę asmenybę, vieną iš tautinio sąjūdžio ideologų, formavusių lietuvių visuomenę pagal europietiškojo demokratizmo principus – Vincą Kudirką. Nepamirškite apžiūrėti ir Kudirkos Naumiesčio centrinėje aikštėje stovinčio paminklo skirto Lietuvos himno autoriui, kurį 1934 m. sukūrė skulptorius Vincas Grybas. Daugiau informacijos: https://www.sakiaitic.lt/lankytinos-vietos/dr-vinco-kudirkos-muziejus/

Akimirka iš šventės Kudirkos Naumiestyje. Edgaro Pilypaičio nuotr.

Signataro Jono Vailokaičio tėviškė

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, finansininkas, visuomenės bei politinis veikėjas Jonas Vailokaitis gimė Pikžirniuose, Sintautų valsčiuje, Šakių rajone. Įdomi ne tik Jono, bet ir jo brolio gyvenimo istorija apie kurią papasakos gidai. 2018 m. signataro tėviškės vietoje atidengtas J. Vailokaičiui ir jo broliui skirtas atminimo paminklas, kurį galite aplankyti. Daugiau informacijos: https://www.sakiaitic.lt/lankytinos-vietos/vailokaityne-jono-vailokaicio-sodybos-vieta/

Akimirka iš Kovo 11 d.  šventės Sudarge. Daivos Sinkevičiūtės nuotr.

Signatarų Saliamono Banaičio ir Juozo Staugaičio atminimas

Prie S. Banaičio tėviškę ženklinančio akmens apsilanko ne vienas mūsų šalies patriotas, čia giedamas himnas, dedamos gėlės, būriuojasi mokiniai ir skautai. Signataro J. Staugaičio tėviškėje, sodybos vietoje, pastatytas koplytstulpis (autorius V. Cikana). Daugiau informacijos: https://www.sakiaitic.lt/lankytinos-vietos/staugaityne-justino-staugaicio-gimtine/

Signataro Aleksandro Grybino – Fausto paminklas

Nuo 2017 m. vasario 16 d. Lukšiuose iškilmingai stovi paminklas Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS) deklaracijos signatarui, Tauro apygardos vadui ir Lietuvos partizanų pulkininkui Aleksandrui Grybinui-Faustui. Paminklas pastatytas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis. Paminklą sukūrė skulptorius Jonas Jagėla.

Signataro Jono Basanavičiaus gimtinėje – ąžuolynas

Jono Basanavičiaus gimtinėje, Vilkaviškio rajone, lankytojai gali ne tik susipažinti su XIX a. pab. -XX a. pr. pasiturinčio Suvalkijos ūkininko vienkiemio sodyba, jos išdėstymu, tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais, susipažinti su buitiniais rakandais, bet ir pasigrožėti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynu. Idėja pradėti sodinti ąžuolyną kilo 1988 m., o pirmieji sodinimo darbai prasidėjo jau 1989 m.

Šakiuose – persitvarkymo sąjūdžio mitingo vieta

Aplankius iškilių asmenybių tėviškes ir atminimo vietas – laikas pasigrožėti Šakiais. Čia stovi paminklas Vincui Kudirkai, verta aplankyti „Varpo“ mokyklos stadioną, kur 1988 m. vyko Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio mitingas. 1988 m. surengtame mitinge Šakių stadione dalyvavo apie tūkstantis žmonių. Taip pat aplankome paminklą prie Šakių savivaldybės rūmų, kuris skirtas signatarams Justinui Staugaičiui, Saliamonui Banaičiui ir Jonui Vailokaičiui.

Mokiniai gamina Laisvės malūnėlius. Raimondo Januševičiaus nuotr.

Nusilenkti protėviams

Kelionę užbaigiame Sudarge – miestelyje, kuris itin reikšmingas Lietuvos knygnešių istorijoje, čia buvo Didžiojo knygnešio Martyno Sederevičiaus veiklos centras. Sudargo piliakalniai, kurie datuojami 1 tūkst. – 2 tūkst. pradžia, atveria įspūdingą Nemuno panoramą. Po Kernavės piliakalnių Sudargo piliakalnių kompleksas laikomas svarbiausiu istorine, archeologine ir kultūrine prasme. Daugiau apie piliakalnius skaitykite: https://www.sakiaitic.lt/lankytinos-vietos/sudargo-piliakalniu-kompleksas/

Akimirka iš Kovo 11 d.  šventės Sudarge. Daivos Sinkevičiūtės nuotr.

Šakių rajonas dalyvauja akcijoje „Laisvės vėjas“

Šakių rajonas prisidėjo prie Švietimo ir kultūros įstaigos prisijungusios prie gražios Kovo 11-osios akcijos. Iš viso pagaminta 30 000 vienetų trispalvių malūnėlių, kurie papuošė šiuos objektus: Sudargo piliakalnį, prie J. Jablonskio paminklo Griškabūdyje, V. Kudirkos aikštę Kudirkos Naumiestyje, J. Vailokaičio, S. Banaičio ir J. Staugaičio tėviškes, prie Aleksandro Grybino-Fausto paminklo, prie V. Kudirkos paminklo Šakiuose, Atgimimo ąžuolyną Sintautuose ir pirmojo sąjūdžio vietą Šakių stadione. Aplankykite!

 

 

Šakių TIC informacija

Edgaro Pilypaičio, Daivos Sinkevičiūtės, Raimondo Januševičiaus nuotraukos