Mažesni balai po brandos egzaminų – dar ne pasaulio pabaiga

Šiemet daug diskusijų sukėlė ženkliai suprastėję abiturientų matematikos egzamino rezultatai. Ar tai reiškia, kad technologijų studijos taps neprieinamos daugeliui į jas ketinusių stoti jaunuolių? Kauno technologijos universitetas (KTU) suklupusiems siūlo nenusiminti – čia jau ne pirmus metus taikoma visokeriopa pagalba užpildyti žinių spragas, o padarius pažangą atsiveria galimybės patekti į valstybės finansuojamą vietą bei susigrąžinti įmoką už mokslą.

Svarbiausia – motyvacija

Matematikos žinios yra kertinės studijuojant technologinius mokslus. Visgi KTU laikomasi nuostatos, kad brandos egzaminai nebūtinai parodo, kiek jaunuolis motyvuotas rinktis inžinierines studijų programas. „Gali būti įvairių priežasčių dėl ko suklumpama per brandos egzaminus, todėl būtų neteisinga vien tuo remiantis nesudaryti sąlygų jaunam žmogui

Jonas Čeponis KTU nuotr.
Jonas Čeponis KTU nuotr.

siekti savo tikslų“, – mano KTU Studijų prorektorius Jonas Čeponis.

Tuo labiau, kad KTU istorijoje yra ne vienas sėkmės atvejis, kai jau po pirmo semestro jaunuoliai pereina į valstybės finansuojama vietą, nors prieš tai surinkti balai tam buvo per maži. Antai KTU Elektros ir elektronikos fakultete Robotiką studijuojantis Martynas, pasakojo, kad įdomios studijos jį įkvėpė siekti geresnių mokymosi rodiklių. „Nors mokykloje mokiausi gerai, bet per brandos egzaminus nepasisekė surinkti reikiamo balų skaičiaus. Visgi ryžausi stoti į norimą specialybę ir mokėti už studijas. Po sėkmingos sesijos už mokslą daugiau nemokėjau“, – šypsojosi jau antrame kurse studijuojantis Martynas.

J. Čeponis sako, kad tokių atvejų yra ne vienas ir tai tik įrodo, kad KTU pasirinkęs teisingą strategiją maksimaliai pagelbėti motyvuotiems studentams.

Padeda užpildyti spragas

Pastebima ir tendencija, kad tiksliuosius mokslus puikiai kremtantys jaunuoliai per brandos egzaminus suklumpa ties jiems mažiau artimais mokslais. Tarkim, informatikai, elektronikai ir kitiems inžineriniams mokslams gabūs abiturientai prastai išlaiko lietuvių kalbos egzaminą ir gauna nepakankamai aukštą balą per matematikos egzaminą. Tada jiems tenka stoti į valstybės nefinansuojamą vietą. „Turime daug pavyzdžių, kai paaiškėja, kad šie jaunuoliai vis dėlto yra motyvuoti ir gabūs. Todėl raginčiau būsimuosius studentus išnaudoti visas galimybes studijuoti norimą studijų programą“, – kalbėjo J. Čeponis.

Būna, kad ir motyvuotam studentui sudėtinga siekti gerų mokymosi rezultatų kartu su visais auditorijoje. Paprastai tai lemia dėl kokių nors priežasčių neįtvirtintos žinios dar mokyklos suole. Todėl jiems sudaromos sąlygos tobulėti savarankiškai. Studentai gali rasti išlyginamuosius nuotolinius mokymus universiteto virtualioje mokymosi platformoje. Joje yra matematikos, fizikos, chemijos ir informacinių technologijų dalykai. Taip pat nemaža dalis gilina žinias anglų kalbos mokymuose. „Studijuojant viso semestro metu siūlomos pagrindinių modulių tutorių konsultacijos. Tutorius – tai dėstytojas ar savanoris studentas, kuris dirbant mažose grupėse ar individualiai padeda pagilinti tam tikro dalyko žinias“, – sakė J. Čeponis.

Taip pat KTU vykdomos individualios psichologo, karjeros ir kitų mentorių konsultacijos.

Galimybė susigrąžinti įmoką

Nepavykus įstoti į valstybės finansuojamą vietą ir neturint pakankamai lėšų sumokėti už mokslą yra galimybė gauti valstybės studijų paskolą. Taip pat KTU patirtis rodo, kad įvairiose studijų programose nuolat atsiranda laisvų valstybės finansuojamų vietų. „Vieni gauna vėliau atėjusius kvietimus studijuoti užsienyje, kiti suvokia pasirinkę tolimą jiems specialybę ir išeina. Į tokias vietas gali pretenduoti pažangūs studentai, kuriems reikia mokėti už mokslą“ – teigė J. Čeponis.

Negana to, studentas, kuriam pavyko pereiti į valstybės finansuojama vietą gali atsiimti sumokėtą įmoką už praėjusį semestrą. Tokiais atvejais pasibaigus metams sudaromas pažangiausių mokėjusių už studijas sąrašas, kuris teikiamas Valstybinio studijų fondui.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro tyrimai rodo, kad po studijų daugiausiai uždirba tie, kurie įgyja specialybes, susijusias su STEM sritimi. STEM mokymas jungia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką.

 

KTU informacija