„Lietuviško“ transporto techninės apžiūros užsienyje formalumai keliasi į elektroninę erdvę

Dar 2015-ųjų vasarą Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“, Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos (dabar – Lietuvos transporto saugos administracija – LTSA) vadovai po ilgai trukusių derybų pasiekė susitarimą su Vokietijos techninės apžiūros įmonėmis, kurios sutiko įvertinti mūsų šalyje registruotų, tačiau pagal ilgalaikius kontraktus Europos rinkose dirbančių sunkvežimių techninę būklę. T. y. vežėjams buvo sudaryta galimybė neprarasti leidimo dalyvauti viešajame eisme neapsilankius Techninės apžiūros centruose Lietuvoje. Nuo 2020-ųjų balandžio ši tvarka šiek tiek keičiasi, o biurokratinė našta verslui –  mažėja.

Lig šiol privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo Vokietijoje (vėliau prie to prisijungė Prancūzija) mechanizmas veikė taip: „lietuviški“ automobiliai vienoje iš 90 techninės apžiūros stočių būdavo apžiūrimi vietinių kontrolierių, o patikros protokolai būdavo siunčiamas į asociaciją „Transeksta“. Transporto bendrovių vadybininkai arba patys vilkikų vairuotojai teikdavo prašymus, kad vokiškos ar prancūziškos TA apžiūros rezultatai būtų pripažįstami Lietuvoje, o atitinkama informacija įtraukiama į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę (CTADB).

2018 metų pavasarį minėta tvarka buvo peržiūrėta ir nuspręsta, kad kitoje Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyje veikiančioms techninės apžiūros įmonėms pasirašius duomenų teikimo sutartį ir gavus atitinkamą LTSA leidimą bus suteikta tiesioginė prieiga prie lietuviškosios CTADB. Kitaip tariant – privalomosios techninės apžiūros ir jos pripažinimo mechanizmas supaprastėtų, reikiama informacija būtų perduodama automatiniu būdu, vežėjams nereiktų teikti prašymų TA įmonėms Lietuvoje, o asociacijos „Transeksta“ ir TA įmonių darbuotojams visos šios informacijos rankiniu būdu perkėlinėti į CTADB.

Tokių sprendimų įgyvendinimui reikėjo atlikti Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės programinius pakeitimus, parengti ir pasirašyti sutartis su kitų EEE  šalių techninės apžiūros įmonėmis, kurios sutiktų atlikti apžiūras „svetimiems“ automobiliams. Akivaizdu, kad šios tarptautinio bendradarbiavimo korekcijos, įgyvendinimo požiūriu, yra gerokai sudėtingesnis dalykas nei pirminis susitarimas tiesiog įvertinti užsienio valstybėje LR registruotų transporto priemonių techninę būklę, todėl jų įgyvendinimui buvo numatytas pusantrų metų pasirengimo laikotarpis. Asociacijos „Transeksta“ specialistai sėkmingai įveikė visus iššūkius, atliko atitinkamus pakeitimus CTADB programinėje įrangoje ir šių metų kovą pasirašė reikiamas sutartis su kolegomis Vokietijoje. Todėl nuo šių metų balandžio 1-osios nelieka jokių kliūčių automatiniu būdu keistis informacija apie užsienyje atliktas transporto priemonių apžiūras. Dar daugiau – dabar automobilius patikrinti galima 7 Vokietijos TA įmonių  123 apžiūros stotyse. Visas EEE šalių įmonių stočių sąrašas skelbiamas LTSA ir „Transeksta“  interneto svetainėse. VTA.lt elektroninių paslaugų skiltyje bus galima pasitikrinti, ar techninės apžiūros formalumai sėkmingai baigti.

Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės institucijos ir toliau atidžiai stebės ar Lietuvos vežėjų kompanijos už N2, N3, O4 klasių transporto priemones yra sumokėjusios mokesčius už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ir ar joms nėra taikomi kokie nors kiti apribojimai. Neįvykdžius visų įsipareigojimų užsienyje atlikta techninė apžiūra gali būti panaikinta.