Klaipėdos viešbučiui skirta bauda už higienos reikalavimų pažeidimus

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) už Produktų saugos įstatymo pažeidimą teikiant pavojingas apgyvendinimo paslaugas skyrė baudą UAB „Klaipėdos“ viešbučiui.

Šį nutarimą Tarnyba priėmė išnagrinėjusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento pateiktą Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą ir su juo susijusią medžiagą.

Vartotojo skundo pagrindu atlikus patikrinimą viešbutyje buvo nustatyta, kad viešbutis teikė apgyvendinimo paslaugas, pažeisdamas Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus: visuose patikrintuose kambariuose buvo nešvarūs čiužiniai, antčiužiniai, pagalvės bei sofos, kai kuriuose kambariuose buvo nešvarios ir dulkėtos oro ventiliacijos angos ir jų grotelės, visuose tikrintuose kambariuose nustatyta nešvari kiliminė danga, oro ventiliacijos angoje rasta neaiškios kilmės medžiaga su prilipusiais ant ventiliacijos grotelių nariuotakojais, ant palangės pastebėtas ropojantis nariuotakojas, taip pat nustatyta, kad viešbučio skalbyklos nešvarių skalbinių zona darbo dienos pabaigoje nėra tvarkoma.

Vertindama tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Tarnybos komisija atsižvelgė į tai, kad viešbutis iš karto sureagavo į vartotojo skundą, pašalino nustatytus pažeidimus ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Įvertinus tyrimo aplinkybes bei tai, kad nukentėjusiųjų asmenų nėra, už Produktų saugos įstatymo pažeidimą pavojingą paslaugą teikusiam UAB „Klaipėdos“ viešbučiui skirta 700 eurų bauda.

Tarnybos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos inf.