Kaip pasirinkti darbų planavimo sistemą?

Darbų planavimas tampa įmonių vadovų galvos skausmu, kurį, atrodo, tradicinė „Excel” priemonė gali išspręsti vis rečiau. Rinkoje klesti specializuota planavimo sistema. Kaip pasirinkti tinkamą įrankį ir sėkmingai skaitmenizuoti darbo planavimą?

Šiandien nebeužtenka paskirstyti darbą tinkamiems žmonėms, kad būtų užtikrintas organizacijos veiksmingumas ir ilgaamžiškumas. Varžybos dėl produktyvumo, įgūdžių valdymas ir atitiktis teisės aktams – visa tai yra apribojimai, kuriuos reikia įtraukti į organizacijos tvarkaraščių valdymą. Prie to prisideda ir nauji iššūkiai, tokie kaip darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra bei lankstus darbo grafikas, kurie yra svarbiausi siekiant ugdyti darbuotojų lojalumą ir įsipareigojimą.

Atsižvelgiant į šį sudėtingumą, atrodo, kad būtina skaitmenizuoti darbo organizavimą įdiegiant centralizuotą, bendrą ir lengvai naudojamą planavimo priemonę.

Atkreipkite dėmesį į 5 kriterijus, kurie padės jums išsirinkti darbų planavimo sistemą.

  1. Lanksti darbo organizavimo ergonomika

Geras planavimo įrankis turi pasiūlyti ekranus, kurie būtų pakankamai pritaikomi ir modifikuojami, kad kiekvienas vadovas galėtų sumodeliuoti savo darbo organizavimą.

  1. Pasikartojančių organizacinių modelių integravimas

Viena iš daugiausiai laiko reikalaujančių užduočių vadovams yra pakartotinis organizacinių ciklų įvedimas: 3X8 pamainų rotacija, minimalus darbuotojų skaičius ir t. t. Šių pasikartojančių modelių automatinis nustatymas sutaupo brangaus laiko ir sumažina klaidų riziką.

  1. Verslo duomenų importavimas į planavimą

Dauguma organizacijų, valdydamos savo veiklą, remiasi verslo rodikliais: prognozuojamais pardavimais, pagaminamais kiekiais, aptarnaujamų lankytojų skaičiumi ir t. t. Kai kurie programinės įrangos paketai tiesiogiai importuoja šiuos veiklos kintamuosius ir automatiškai apskaičiuoja žmogiškųjų išteklių poreikį, kad planavimas kuo labiau atitiktų realią veiklą.

  1. Lengvas vienkartinių įvykių valdymas

Kai kurie įrankiai siūlo „laiką taupančius” sprendimus, kad būtų lengviau valdyti nereguliarius įvykius, pavyzdžiui, neatvykimą į darbą ar veiklos svyravimus: vaizdiniai įspėjimai, vieno ar kelių alternatyvių tvarkaraščių pasiūlymas atsižvelgiant į naujus apribojimus ir pan.

  1. Pranešimai, užtikrinantys atitiktį teisės aktams ir kolektyvinėms deryboms

Planavimo įrankiai gali užtikrinti didesnį organizacijos saugumą, įtraukdami įspėjimus ir blokavimus, kad būtų užtikrinta atitiktis galiojantiems teisės aktams. Pažangiausia programine įranga taip pat galima nustatyti konkrečius įspėjimus, stebėti sąžiningą elgesį tarp darbuotojų.