Kaip įsisavinami ES paramos fondai?

Europos Sąjungos parama yra tas įrankis, kuriuo naudojasi tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus verslo subjektams. Pagrindinės kryptys, kurios yra finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis yra inovacijų kūrimas, žiedinė ekonomika ir žmogiškųjų išteklių tobulinimas bei  specialistų perkvalifikavimas.  Taip siekiama įgyvendinti pagrindinius tikslus: didinti verslo konkurencingumą, automatizuoti verslo procesus, diegti skaitmenizacijos sprendimus, optimizuoti energijos išteklius, keičiant juos atsinaujinančios energijos šaltiniais, taip skatinant greitesnį perėjimą prie žiedinės ekonomikos skatinimo bei inovacijų diegimo.

Tam, kad būtų įsisavinami Europos Sąjungos fondai svarbu atitikti ne tik svarbiausius atrankos kriterijus, bet ir sąlygas. Dažnai projektai vykdomi tam tikrais etapais, nuo paraiškos pateikimo iki lėšų įsisavinimo ir finansinių ataskaitų pateikimo. Galima teikti paraiškas ES paramai gauti po kvietimo paskelbimo ir tuo metu, kuomet galioja pats projektas. Dažniausiai kvietimas galioja iki 3 mėnesių, tad šiuo laikotarpiu galima susipažinti ne tik su pačiu projektu, bet ir pagrindiniais jo keliamais reikalavimais bei sąlygomis, kokie dokumentai bus reikalingi paraiškos pateikimui.

Taip pat pateikiama detalizuota informacija apie tai kokios rūšies investicijos ir išlaidos gali būti finansuojamos. Jos turi atitikti finansuojamo projekto keliamus tikslus bei uždavinius.

Svarbu kuo nuosekliau išstudijuoti visą informaciją, susijusią su projekto sąlygomis, tuomet bus daugiau garantijų, jog jūsų paraiška bus parengta tinkamai ir atitinka visus keliamus reikalavimus. Pats gautos paraiškos vertinimas užtrunka taip pat apie tris mėnesius, nes vyksta atitikties patikra, tikrinami dokumentai ir sąlygų atitikimas, pagal keliamus reikalavimus. Jei paraiška neatitinka keliamų reikalavimų arba yra neprofesionaliai paruošta, tuomet yra didelė tikimybė, jog ji bus atmesta ir toliau nevertinama. Taip pat svarbu vertinimo metu bendradarbiauti ir gavus prašymą patikslinti ar suteikti papildomą informaciją, tai kuo skubiau padaryti.

Pasibaigus vertinimo etapui, sudaroma projektų eilė ir jie yra reitinguojami, pagal tai yra sprendžiama, kuris projektas gaus reikalingą finansavimą. Tie kurie nepateko į sėkmingųjų gretas, yra priskirti į rezervinį sąrašą, kur atsiradus galimybei yra skiriamas papildomas projektų finansavimas.