Ką turime žinoti apie šachtinius šulinius?

Visuomenės sveikatos specialistai primena žmonėms, kad pasirūpintų savo šulinio vandens kokybe patys ir nerizikuotų gerdami, neįsitikinę, ar jis nėra pavojingai užterštas nitratais ar kitomis medžiagomis.  Ar šulinio vanduo tinkamas gerti, išsiaiškinti galima atlikus vandens tyrimus. Šachtinių šulinių vandens tyrimai rodo, kad dažniausiai  ištirtų šulinių vanduo užterštas nitratais. Jais vanduo užteršiamas dėl to, kad į šulinį vanduo dažniausiai patenka iš arčiausiai žemės paviršiaus esančio vandeningo sluoksnio, kuriame esantis gruntinis vanduo mažiausiai apsaugotas nuo taršos. Deja, pagrindinis vandens teršėjas nitratais – pats žmogus, jo netinkamas ūkininkavimas, ypač kai sklypo plotas nėra didelis, bei veikla, susijusi su dirbamos žemės tręšimu organinėmis ir mineralinėmis  rąšomis.

Mikrobinės taršos galima išvengti vandenį virinant, tačiau nitratai nepašalinami nei virinant,nei filtruojant įprastais buitiniais filtrais. Būtina žinoti, kad nitratais užterštas vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos, todėl, anot specialistų, naudoti šachtinio šulinio vandenį, neatlikus reikiamų tyrimų, yra rizikinga. Nitratai ypač pavojingi nėščioms moterims, naujagimiams ir pirmų mėnesių kūdikiams. Nitratų toksiniam poveikiui labai jautrūs žmonės, turintys tam tikrų fermentų deficitą, sergantys anemija, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ligomis, senyvo amžiaus žmonės bei sergantiems  vaikams.

Būtina žinoti, kad besilaukiant ar jau auginant kūdikį naudoti neištirtą šachtinio šulinio vandenį pavojinga ne tik sveikatai, bet ir gyvybei. Kūdikių maistui negalima pirkti bet kokį fasuotą vandenį. Būtina žiūrėti į etiketėje pateiktą informaciją, kurioje turi būti nurodyta nitratų, nitritų, natrio ir vario koncentracija, atitinkanti kūdikių maistui ruošti skirto vandens reikalavimus. Suaugusiesiems nitratai labiau pavojingi nes padidina riziką susirgti onkologinėmis ligomis.

Laikykitės rekomenduojamų nurodymų. Daugėjant neprižiūrimų šachtinių šulinių, atsiranda grėsmė ir giliau esantiems vandeningiems sluoksniams būti užterštiems, todėl neeksploatuojami šuliniai turi būti likviduojami. Šulinio vandens kokybę sąlygoja ir pats šulinio vietos parinkimas, įrengimas bei priežiūra. Norintys įsirengti šulinį, vietą jam turėtų parinkti aukštesnėje žemės sklypo dalyje, kuo toliau nuo taršos šaltinių. Rekomenduojami minimalūs atstumai nuo gyvenamojo namo – 7 m, nuo kanalizacijos tinklų – 15 m, nuo kompostavimo aikštelės, lauko tualeto, tvarto, kanalizuojamo vandenų rezervuaro – 25 m. Šulinys negali būti įrengiamas polaidžio vandenimis užtvindomoje teritorijoje, pelkėtoje vietovėje. Įsirengę šulinį, neužmirškite pasirūpinti tinkama jo eksploatacija – vandeniui semti naudokite tik švarų kibirą, šulinį uždenkite sandariu dangčiu ir pan.

Ar tinkamas gerti? Šulinio vandenį rekomenduojama išsitirti bent kartą per metus ir būtinai (jei tai atliekama) po šulinio dezinfekcijos. Jeigu vandens lygis šulinyje dažnai labai kinta, vandens tyrimus būtina atlikti dažniau. Šachtinio šulinio vanduo nemokamai tiriamas tik tuomet, jeigu jį vartoja nėščios moterys ir kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus. Šulinio vanduo negali būti naudojamas maistui ruošti, kol tyrimais nepatvirtintas jo tinkamumas. Jeigu yra nustatomas padidintas nitratų kiekis, tokio vandens vartoti maistui negalima. Išsekus vandeniui šulinyje, tikimybė atsirasti didesnei taršai dar labiau padidėja, todėl toks vanduo neturėtų būti vartojamas.  Virintas vanduo mažai kuo geresnis už nevirintą, nes kuo ilgiau viriname, tuo labiau blogėja vandens kokybė. Virinant vandenį pašalinama mikrobinė tarša, tačiau kartu pašalinamos ir vandenyje esančios mineralinės medžiagos, labai svarbios žmogaus, ypač augančio vaiko organizmui, o nitritų  ir nitratų  koncentracija dar padidėja. Gyventojai aprūpinami saugiu, kokybišku geriamuoju vandeniu, tiekiamu centralizuotai  iš giliųjų vandeningųjų klodų, jo kokybei aplinkos tarša didesnės įtakos neturi.

Parengta pagal NVSC Alytaus departamento Druskininkų skyriaus informaciją