Ką svarbu žinoti prieš paraiškų rengimą finansavimui gauti?

ES subsidijos – tai finansinės paramos forma, kuri teikiama konkretiems projektams, susijusiems su Europos Sąjungos veiklos sritimis. Dotacijos paprastai skiriamos po viešo paskelbimo, vadinamosios kvietimas teikti pasiūlymus. Bendrojo finansavimo atveju dalis lėšų gaunama iš ES biudžeto, dalis – iš kitų šaltinių.

Ko reikia norint gauti finansavimą?

Norėdami pasinaudoti ES finansavimu, pirmiausia turite apsibrėžti tikslą, kuriam norite gauti finansavimą. Pasirodo, dažniausiai bendras finansavimas suteikiamas projektams, kurie realiai atitinka pareiškėjo veiklą ir kyla iš realių jo poreikių. Todėl asmuo, besikreipiantis dėl bendro finansavimo, turėtų parengti projekto veiklos verslo planą. Įterpti idėją, kuriai įgyvendinti pareiškėjas siekia finansavimo, taip pat parodyti šios investicijos poveikį ir naudą.

Kitas žingsnis, kurį turėtų žengti pareiškėjas – peržiūrėti turimas ES subsidijų programas ir pasirinkti tą, kuri labiausiai atitiks jūsų planą, kurio įgyvendinimui reikia ES lėšų. Programa turi atitikti paramą teikiančių institucijų lūkesčius ir reikalavimus. Ar tai sugebėsite padaryti patys? Jei ne, kreiptis pagalbos šiuo klausimu į šios srities specialistus projektaisportui.lt greičiausias sprendimas. 

Sutarties pasirašymas ir ES finansavimo gavimas

Priėmus dokumentus, pasirašoma ko finansavimo sutartis. Sutarties šalis yra dotaciją teikianti institucija ir dotacijos gavėjas. Sutartyje nurodoma svarbiausia informacija, pvz. susijusius su projekto atsiskaitymu ir jo įgyvendinimu. Verta prisiminti, kad subsidijos yra kompensuojamos anksčiau turėtos išlaidos, todėl norint ją gauti, kartu su patirtas išlaidas patvirtinančiais dokumentais reikia pateikti specialią paraišką.

Būtina laikytis sutartinių nuostatų ir vykdyti rašytinius įsipareigojimus, nes tik tada bus grąžinta. Verta žinoti, kad norėdami gauti finansavimą, jo gavėjai turi atitikti tam tikras nuostatuose nurodytas sąlygas. Kartais nutinka taip, kad jie taip pat turi turėti tam tikrą procentą savo įnašo arba, pavyzdžiui, veikti konkrečioje pramonės šakoje, kurią lėšas skirianti institucija yra įtraukusi į konkrečią programą.

Kas gali pasinaudoti ES finansavimu?

Dėl daugybės programų ES finansavimu gali pasinaudoti kiekvienas suaugęs lietuvis ar įmonė. Asmenims programos yra pritaikytos pagal amžių. Galite rasti subsidijų pagal ES programas, pvz., nuosavo verslo kūrimui, pagalbai sveikatingumo srityje ar sporto projektų aktyvinimui.