Ištarta 100 AČIŪ Alytaus rajono žmonėms

Vasario 16-oji visiems ypatinga diena – Lietuvos valstybės atkūrimo švente. Alytaus rajonas savo gyventojus kvietė dalyvauti šiai dienai skirtuose minėjimuose, koncertuose, susitikimuose, popietėse, o Simne ir Dauguose kultūros namuose buvo pagerbta 100 rajono žmonių – ištartas „Ačiū“ savais darbais garsinusiems kraštą, minint garbingą istorinį Valstybės atkūrimo šimtmetį.

Trispalvėmis vėliavomis ir knygomis su linkėjimais buvo apdovanoti Alytaus rajono gyventojai, aktyviai ir ženkliai prisidėję prie Valstybės šimtmečio minėjimo. Tiems, kurie įdėjo didžiausią indėlį organizuojant renginius, telkė bendruomenes, vykdė akcijas, savo poelgiais ir darbais prisidėjo prie rajono ir Lietuvos garsinimo, buvo ištartas prasmingas „Ačiū“.

„Ne vienas iš mūsų esame liudininkai virsmo, kada atgavome savo valstybę ir būtent tai visi dabar švenčiame, visas rajonas, ir maža, ir didelė bendruomenė, o ta bendrystė liudija, kad mums laisvė yra brangi. Mes esame tie, kurie dabar kuriame Lietuvą“, – Vasario 16-osios proga sveikindamas gyventojus kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

100 AČIŪ ištarta Simno seniūnijos gyventojams: Arvydui Šeškevičiui, Napaleonui Andrijauskui, Linai Viršilienei, Gintautui Radžiukynui, Raimundui Žukauskui, Nijolei Baziukevičienei, Marijonai Taputienei, Almai Kyguolienei, Arūnui Narauskui, Elenai Dainauskienei, Audriui Graužiui, Antanui Blaževičiui, Algimantui Žėkui, Jonui Neveckai. Alytaus seniūnijos gyventojams: Astai Baliūnienei, Daliai Ramanauskienei, Aldonai Lazauskienei, Mindaugui Jakučioniui, Česlovui Palevičiui, Aidui Dziusui, Janinai Jankauskienei, Aldonai Kuncevičienei, Onai Burovienei, Adelei Jutkevičienei, Linai Tamošaitytei, Kęstui ir Vilijai Valukoniams, Linai Kapačinskienei. Krokialaukio seniūnijos: gyventojams Juozui Kavaliauskui, Laimai Petkevičienei, Aušrai Maižiešienei, Daivai Kalasauskienei, Dariui Janavičiui, Stasiui Gudaičiui, Vitui Vaičiulevičiui, Donatai Vaitkevičienei. Miroslavo seniūnijos gyventojams: Nijolei Pocevičienei, Danutei Šicienei, Angelei Pocevičienei, Genovaitei Plytnikienei, Marytei Gražulienei, Audronei Granskienei, Romutei Matelienei, Aurelijai Kuncevičienei, Gražinai Marcinonienei, Vidimantui Pocevičiui. Raitininkų seniūnijos gyventojoms: Dalei Baranauskienei, Berūtai Sadauskienei, Romai Grudzinskienei, Deivai Petrauskienei. Punios seniūnijos gyventojams: Aldonai ir Gintautui Kovalčikams, Algimantui Žemaičiui, Gediminui Jegelevičiui, Dainiui Liutkauskui, Ipolitui Makulavičiui, Valentinui Indriūnui, Mariui Naujaliui, Renatai Žiūkienei. Daugų seniūnijos gyventojams: Algirdui Marčiukoniui, Stasei Maževičienei, Jokūbui Šilalei, Laimai Zalanskienei, Margaritai Ivanauskienei, Danieliui Jakubavičiui, Aldonai Jankauskienei, Virginijai Svinkūnienei, Miglei Venckutei, Onai Danilevičienei, Astai Vilkauskienei, Onai Zapalskienei, Jolantai Grikevičienei. Nemunaičio seniūnijos gyventojams: Danutei Česnulevičienei, Daivai Avižienienei, Loretai Grigaravičienei, Laimai Zajančkauskienei, Gintautui Žiginskui. Alovės seniūnijos gyventojams: Astai Kisielienei, Ramunei Miškauskienei, Loretai Alksninienei, Danutei Janukaitienei, Laimutei Leonienei, Janinai Damkauskienei, Dalei Kočiūnei, Zitai Cikanienei, Vydutei Zajančkauskienei, Birutei Jarusevičienei. Pivašiūnų seniūnijos gyventojams: Irenai Burneikienei, Daliai Kazakevičienei, Renatai Stanevičienei, Stasei Čižauskienei, Vilijai Bareikienei, Elytei Babravičiūtei, Marytei Stanevičienei. Butrimonių seniūnijos gyventojams: Valdui Valvoniui, Ramutei Jablonskienei, Danutei Anušauskienei, Daliai Adžgauskienei, Vidai Sadauskienei, Zenonui Anušauskui, Violetai Vaitkevičienei, Inai Kaškonienei.

Renginiuose koncertavo legendinė grupė „Rondo“.

Alytaus rajono savivaldybės informacija