Išrinkta būsimoji „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio vadovė

Panevėžio miesto savivaldybėje vyko konkursas į lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorius. Jį laimėjo 39 metų Jurgita Ablėnė, šiuo metu dirbanti mokytoja Beržų progimnazijoje.

J. Ablėnė aukštąjį išsilavinimą įgijo Vilniaus pedagoginiame universitete. Dirbo mokytoja Vabalninke (Biržų r.), nuo 2004 m. rugsėjo – Panevėžyje.

„Mano, kaip būsimos vadovės, siekis – pasitelkus įgūdžius apjungti numatytus ir naujai keliamus įstaigos tikslus ir kryptis, kurie atsispindėtų veikloje, bei tam būtų sutelkti materialieji bei žmogiškieji ištekliai. Svarbu visai bendruomenei susitarti, kokio pokyčio tikisi ir kokie žingsniai būtų jo link, kad keistųsi viso lopšelio-darželio kultūra. Sieksime aktyvaus, patirtinio, tyrinėjimais ir gamtamoksline veikla grindžiamo, natūralaus vaikų ugdymosi“, – teigia konkurso laimėtoja.

Planuojama, kad vadovauti lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“ J. Ablėnė turėtų pradėti vasarį – tinkamumą patvirtinus STT ir kandidatūrą patvirtinus Savivaldybės tarybai.

 

Panevėžio miesto savivaldybės informacija