Išleista pirmoji išsami knyga apie Burbiškio dvarą

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis išleido muziejaus-draustinio įkūrėjo ir ilgamečio direktoriaus Egidijaus Prascevičiaus bei dabartinės direktorės dr. Lauros Prascevičiūtės knygą „Burbiškio dvaras. Istorija, kultūra, paveldas“.

Burbiškio dvaras, žinomas nuo XVI amžiaus, – unikalios kultūros vertybės statusą turintis paveldo objektas. Dvaras XIX a. pradžioje tapo Baženskių šeimos nuosavybe, 1903 m. jį paveldėjo Mykolas Baženskis. Būtent jo valdymo laikais dvaras išaugo: kurtas didelis parkas, iškasti tvenkiniai, suformuotos salos.

Išleista knyga yra pirmasis Burbiškio dvaro istorijai ir kultūrai skirtas leidinys, kuriame siekiama aktualizuoti dvaro reikšmę, jo kūrimo ir atkūrimo istoriją, populiarinti ir išsaugoti čia gyvenusių ir kūrusių asmenybių palikimą bei atminimą ateities kartoms. Knyga skirta Astos Baženskienės (1927–2017) ir Adomo Baženskio (1923–2007) atminimui.

Gausiai iliustruotas 228 puslapių leidinys – E. Prascevičiaus per 40 metų kauptų duomenų rezultatas. E. Prascevičius nuo 1981 m. ėmėsi Burbiško dvaro atkūrimo idėjos, rinko medžiagą, ikonografinius ir archyvinius šaltinius, užrašinėjo dvare tarnavusių žmonių pasakojimus, tyrinėjo dvaro istoriją, skelbė straipsnius. Knygos bendraautorė dr. Laura Prascevičiūtė nuo vaikystės stebėjo dvaro restauravimo ir muziejaus kūrimo procesus, ilgainiui nulėmusius pasirinkimą bei siekį tyrinėti Lietuvos kultūros paveldo reiškinius.

Knygoje skaitytojams išsamiai pristatomi dvaro raidos etapai, statinių ir parko kūrimo idėjos, kultūrinis gyvenimas, fundacijos ir mecenatystės tradicijos, dvaro ūkio struktūros bruožai, kraštovaizdžio raida, įpaveldinimo, atkūrimo, muziejaus kūrimo procesai, įamžinti dvare gyvenę ir kūrę žmones, palikę svarbius atminties ženklus šių dienų dvaro ir jo apylinkių kraštovaizdyje, ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos kultūroje.

Leidinyje aprėpiamas chronologiškai ilgas laikotarpis: kelių šimtų metų dvaro klestėjimo, 40 metų užmaršties ir 40 metų atkūrimo bei atgimimo istorija. Pateikiamos šešios dvaro istorijai, kultūrai ir paveldui skirtos temos bei itin vertingas šaltinis – pirmą kartą publikuojami Adomo Baženskio prisiminimai, parašyti 1996 metais. Didžioji dalis knygoje pateikiamų šaltinių, nuotraukų iki šiol neskelbti jokiuose leidiniuose.

Burbiškio dvaro tyrimai – nenutrūkstantis ir nesibaigiantis procesas, tad autoriai tikisi, kad ir ateityje galės papildyti bei patikslinti knygoje pateiktus dvaro istorijos ir kultūros fragmentus, atskleisti iki šiol dar nežinomų dvaro gyvenimo momentų.

Knygos leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Radviliškio rajono savivaldybė.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio inf.