Informacija dėl Jūrų kadetų mokyklos

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos mieste pradės veikti Jūrų kadetų mokykla. Planuojama, kad mokykla veiks pastate, esančiame Sportininkų g. 13 (buvusio Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto patalpos). Šiuo metu formuojamos 5–8 klasės. Jūrų kadetų mokykloje ugdymas bus vykdomas pagal bendrąsias ugdymo programas, į kurias bus integruoti jūrų kadetų ugdymo sampratos elementai. Mokiniams kartu su pagrindiniu išsilavinimu bus teikiami jūreivystės, laivybos, krašto gynybos ir kt. žinios ir pradmenys.

Registracija į nurodytas klases vykdoma per elektroninę mokinių priėmimo sistemą (detalesnė informacija pateikta Ievos Simonaitytės mokyklos tinklalapyje).

 

Klaipėdos miesto savivaldybės informacija