Ar sudėtinga automobiliui pakeisti spyną?

Pasitaiko atvejų, kai netikėtai užsikerta automobilio durelių užraktas ir jame užstringa raktas, arba nepavyksta užvesti mašinos variklio. Būna ir taip, kad raktas durų spynelėje sukasi, tačiau jos vis tiek neatsidaro. Kartais sutrinka su automobilio užraktu susieta elektroninė apsauga. Kur dėtis atsidūrus kurioje nors vienoje iš paminėtų situacijų?

Ko jokiu būdu negalima daryti, sugedus mašinos durelių ar variklio užvedimo užraktui?

Sugedus vienam ar kitam užraktui, jokiu būdu negalima mėginti jį įveikti per jėgą, nes tai darant galima pridaryti dar daugiau naujų mechaninių gedimų, po kurių spyną suremontuoti tikrai nebebus įmanoma.

Todėl vietoj panikavimo verčiau imtis šalto proto ir pasikviesti į pagalbą profesionalus, kurie saugiai atidarys automobilio dureles, pašalins atsiradusį spynos gedimą. Jeigu mašinos durelių ar užvedimo spynelės nebus įmanoma pataisyti, jos bus pakeistos naujomis. Automobilinių spynelių remontu ir keitimu užsiima internetinė įmonė: spynumeistras.lt.

Kaip reikia paruošti automobilį prieš atvykstant spynų meistrui tada, kai sugedo variklio užvedimo spynelė?

Sugedus automobilio užvedimo spynelei įprastai spynų specialistą tenka kviestis į nutikimo vietą. Jis tolesnius savo veiksmus pasirenka pagal esamą situaciją. Jeigu tenka užvedimo įrenginį demontuoti ir išimti iš automobilio, jo išėmimo sudėtingumas tiesiogiai priklauso nuo automobilio modelio.

Aišku, jeigu spynelės gedimas pasirodo esąs lengvai pataisomas, tai atliekama vietoje. Tačiau jeigu yra priešingai, tada sugedęs užrakto mechanizmas pakeičiamas nauju, kuris yra pritaikytas konkrečiam transporto priemonės modeliui, todėl jį drąsiai, be jokios rizikos galima naudoti.

Kodėl nepatariama mėginti pačiam pakeisti sugedusią automobilio užvedimo spynelę?

Net jei ir nustatytumėte, jog mašina neužsiveda dėl kurios nors vienos iš uždegimo spynelės detalių gedimo, geriau nerizikuoti ir nemėginti pačiam ją pakeisti kita. To neverta daryti todėl, jog dėl patirties trūkumo galite savarankišką remontą atlikti netinkamai, todėl dar labiau pakenksite nepriekaištingam automobilio veikimui.

Ypač taip rizikinga elgtis su šiuolaikinėmis mašinomis, kurių mechanizmo sandara yra labai sudėtinga, nes jose yra įdiegta labai daug kartu veikiančių elektroninių valdymo sistemų, todėl netinkamai pakeitus kurią nors vieną iš jų, galima visiškai išderinti bendrą jų veikimą.