Aptarti siaurojo geležinkelio vystymo klausimai

Panevėžio mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas, Aleksas Varna susitiko su LR Seimo nariu, Ekonomikos komiteto nariu Antanu Baura. Susitikimo metu aptarti siaurojo geležinkelio vystymo klausimai.

„Dar 2017 metais Panevėžio miesto savivaldybės taryba sutiko perimti valstybės, kaip dalininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas ir kartu su Anykščių bei Panevėžio rajono savivaldybėmis tapti viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke. Tačiau toliau šio klausimo sprendimas nepajudėjo iš vietos“, – sako A. Varna.

Tikimasi, kad tapus viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininku, atsirastų galimybė Panevėžyje intensyvinti kultūrinį turizmą, didinti miesto patrauklumą šalies ir užsienio turistams bei aktyviai įsijungti į Europos siaurųjų geležinkelių tinklą.

 

Panevėžio miesto savivaldybės informacija