Alytaus miesto mokinių saviraiškai – didesnė būrelių įvairovė

Šiuolaikiniai šokiai, informacinės technologijos, karatė, plaukimas, robotika ir jaunųjų šaulių ugdymas – šiuos būrelius lanko daugiausia Alytaus miesto vaikų. Pasibaigus pamokoms į įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus skuba daugiau kaip 2 000 Alytaus miesto mokinių. Dalis jų lanko Europos Sąjungos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros projekto lėšomis finansuojamas trumpalaikes neformaliojo švietimo programas.

Tad rasti įdomios popamokinės veiklos Alytuje gali kiekvienas nuobodžiauti nenorintis vaikas juolab, kad šiais mokslo metais būrelių pasiūla, palyginus su praėjusiais, gerokai išaugo. Šių metų neformaliojo švietimo programų sąraše daugiau nei praėjusiais  – 87 (praėjusiais – 79) .

Kur kas didesnė ir būrelių įvairovė. Tarp jau įprastų keramikos, liaudies šokių, futbolo, krepšinio būrelių vaikams siūloma rinktis aviamodeliavimo, mobiliųjų aplikacijų, išmaniųjų sistemų kūrimo, jaunojo eismo dalyvio  ir kitus būrelius.  Dar viena naujovė Alytuje – nuo šių metų vasario mėnesio Naujojoje g. 3 veiklą pradeda tarptautinis vaikų universitetas „Alfa”. Tai Kazimiero Simonavičiaus universiteto projektas, jau antrus metus sėkmingai veikiantis Vilniuje. Tarptautinis vaikų universitetas „Alfa” Alytaus vaikams pasiūlys ne tik interaktyvias ir inovatyvias paskaitas technologijų ir inovacijų valdymo, finansinio raštingumo ir lyderystės ugdymo, išmaniųjų technologijų ir socialinių tinklų naudojimosi bei kitomis temomis, stovyklas, tačiau ir aviamodelizmo dirbtuves.

Alytaus miesto mokinių neformaliojo švietimo ugdymas tiek praėjusiais, tiek ir šiais metais  finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. „Kiekvienam miestui pagal mokinių skaičių atitinkamai yra skiriama tam tikra pinigų suma, tačiau sprendimą, kiek lėšų  skirti vieno vaiko neformaliojo švietimo ugdymui priima taryba. 2018 m. gruodžio mėnesį Alytaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą vieno vaiko neformaliajam ugdymui skirti 12 Eur”, – apie neformaliojo švietimo finansavimą pasakoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja  Rimvyda Ališauskienė.

Neabejotinai aktyviai, įdomiai ir turiningai  laisvalaikį leidžia šokių studiją „Aušrinė” ir Alytaus jaunimo centro šiuolaikinio šokio studiją „Vakarė” lankančios šokėjos. Ne vien šokio žingsnelių, bet ir šokio teatro bei išraiškos subtilybių mokytis vien į šokių studiją „Aušrinė” susirenka daugiau nei 100 vaikų. Pasak šios šokių studijos vadovės Aušros Saulevičiūtės, šiuolaikinio šokio būrelis labai populiarus. Priimti visus norinčius šokti tiesiog nėra galimybių. Paklausta, kur slypi tokio šiuolaikinių šokių būrelio populiarumo paslaptis, A. Saulevičiūtė teigė, kad didelį dėmesį užsiėmimų metu ji skiria ne  tik šokiui, bet ir bendravimui bei patriotiškumo jausmo ugdymui, o tai neabejotinai traukia vaikus. „Šokių studijos „Aušrinė” šokėjoms tenka daug keliauti ir atstovauti savo miestui įvairiuose šiuolaikinių šokių čempionatuose. Jų metu džiugu matyti rankose šalies ar miesto vėliavą laikančias ir laimėjimais besidžiaugiančias šokėjas”, – priduria A. Saulevičiūtė.

Vadovė džiaugiasi, kad padirbėti su šiuolaikinio šokio būrelį lankančiomis šokėjomis iš įvairių užsienio šalių atvyksta šios srities profesionalai. Netrukus pamokyti šiuolaikinio šokio subtilybių į Alytų atvyks svečias iš Lenkijos.

Šokių studijų „Aušrinė” ir „Vakarė” šokėjos dažnai kviečiamos dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose šokio čempionatuose, iš kurių dažniausiai sugrįžta su daugybe apdovanojimų. A. Saulevičiūtė džiaugiasi, kad ir šiais metais jos vadovaujami kolektyvai kviečiami atstovauti savo miestui ir šaliai  įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose ar projektuose. Tikėtina, kad šiemet talentingas šiuolaikinio šokio studijų šokėjas ir vėl išvysime TV3 televizijos projekto „Lietuvos talentai” scenoje,  galbūt  jos pasirodys ir Kinijoje vyksiančio vieno didžiausių šiuolaikinio šokio festivalių metu.

Dar labiau nei šokiai mokinius domina šaulių būreliai.  Praėjusiais metais Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus miesto jaunųjų šaulių ugdymo programą lankė daugiau kaip 200 mokinių, o šiemet šis skaičius dar labiau išaugo. Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vado pavaduotojo Juozo Luckaus teigimu, šiuo metu Alytaus miesto mokyklose veikia 10 jaunųjų šaulių būrelių, tad bendras jaunųjų šaulių skaičius, kartu su Alytaus Putinų gimnazijoje šaulių klasėje besimokančiai mokiniai, siekia 500. J. Luckus neslepia, kad ne visi vaikai pripranta prie griežtesnės nei mokykloje ar šeimoje tvarkos ir būrelius lankančių vaikų skaičius kinta. Dažniausiai šis skirtumas juntamas vasarą, kuomet studijuoti išvykstantys abiturientai pareiškia norą išstoti iš sąjungos arba tampa suaugusiais šauliais, tačiau prasidėjus mokslo metams jaunųjų šaulių skaičius ir vėl išauga.

Šio būrelio populiarumą, anot Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vado pavaduotojo J. Luckaus, ko gero labiausiai lemia tai, kad užsiėmimus mokiniams jiems gerai pažįstami istorijos, geografijos, matematikos ar kitų dalykų mokytojai, o įvairios veiklos vieta nuolat kinta. „Vaikai vyksta į ekskursijas, susipažįsta su kitų sukarintų struktūrų veikla, organizuojami įvairūs patriotiniai žygiai „Partizanų kovų takais” arba „Pažink savo kraštą”, jaunųjų šaulių kursai, stovyklos, sporto ir kultūriniai renginiai, praktiniai mokymai (saviraiškos, lyderystės, turizmo ir kt.)”,  – pasakoja J. Luckus.

2019 m. šauliams bus tikrai aktyvūs. Šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečio metais, tad šaulių šiemet laukia tikrai daug patriotiškumą ugdančių renginių – pilietiškumo stovyklos, jų metu bus organizuojami susitikimai su žymiais žmonėmis bei jaunojo lyderio, sportinio šaudymo, orientavimosi vietovėje, radijo ryšio operatoriaus, pirmosios medicinos pagalbos užsiėmimai, birželio mėnesį Vilniuje vyks Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100-čio renginys, o spalį – Alytuje bus organizuojamas karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinė įkūrimo 100-čio renginys.

Norite, kad ir Jūsų vaikas papildytų šaulių gretas, o gal jis nori lankyti sporto ar meno būrelį? Daugiau informacijos apie neformaliojo ugdymo programas ieškokite http://svietimas.alytus.lt/neformalusis-vaiku-svietimas .

 

Alytaus miesto savivaldybės informacija