6 namų vėdinimo būdai – kuris geriausias?

Vėdinimas gali vykti įvairiomis formomis: mechaniškai, tiekiamu arba subalansuotu būdu. Kai kurie netgi nusprendžia neįsirengti jokios vėdinimo sistemos. Kyla vienintelis klausimas – kuris variantas yra geriausias ir tinkamiausias Jums?

Natūralios vėdinimo jėgos

Tai atvejis, kai nėra mechaninės sistemos, kuri pašalintų užsistovėjusį patalpų orą ir drėgmę arba įvestų šviežią lauko orą. Natūralios jėgos, tokios kaip vėjai ir šiluminė plūdrumo jėga, išstumia lauko orą pro specialiai įrengtas angas, pavyzdžiui, langus ar duris. Natūraliam vėdinimui didelę įtaką daro klimatas, pastato konstrukcija ir žmonių elgesys.

Anksčiau, kai pastatai nebuvo apšiltinti, šis būdas veikė gana gerai – buvo pasikliaujama namo nesandarumu. Tačiau net ir nesandarus namas neužtikrina gero vėdinimo. Kad šis variantas pasiteisintų, lauke turi ūžti vėjas arba būti ryškus lauko ir patalpos temperatūrų skirtumas. Tokios sąlygos sukuria slėgio skirtumą tarp būsto ir lauko, o tai skatina vėdinimą. Ramiomis šiltojo sezono dienomis oro apykaita gali būti itin maža net ir labai nesandariame name.

 • Ekonomiškas ir energetiškai efektyvus variantas.
 • Nepastovus, priklauso nuo išorės sąlygų, dažnai neveikia taip, kaip tikėtasi.
 • Negalima naudoti kietųjų dalelių filtrų.

Vėdinimas, kai naudojamos konstrukcinės ypatybės 

Šiuo atveju tam tikros konstrukcinės ypatybės naudojamos tam, kad į patalpas patektų šviežias oras ir būtų išvengta užsistovėjusio oro. Vienas iš natūralaus vėdinimo būdų – įrengti terminį kaminą. Jame oras, įkaitintas saulės, įgauna didesnį plūdrumą ir kyla į viršų, o tada išeina pro ventiliacijos angas netoli pastato viršaus. Taip sumažėja slėgis name, o šviežias oras patenka pro specialiai įrengtas angas.

 • Ganėtinai efektyvus ir ekonomiškas variantas.
 • Kainuoja brangiau nei natūralus vėdinimas.

Tiekiamas vėdinimas ir rekuperatoriai

Pats tiekiamo vėdinimo pavadinimas pasufleruoja, kad įrenginys tiekia šviežią orą. Tiekiamas oras gali būti paskiriamas į vieną vietą arba į ortakių paskirstymo sistemą bei ten išsklaidytas. Tiekiama vėdinimo sistema sukuria slėgį name ir neleidžia radonui bei kitiems teršalams patekti į namą. Tačiau kyla pavojus, kad drėgmės prisotintas oras pateks į sienų ir lubų ertmes. Tuomet gali atsirasti kondensacijos ir drėgmės problemų.

Šiuo atveju itin verta pasidomėti rekuperatoriais. Naudojant juos, sukuriama sistema, kuri vėdinimo metu leidžia taupyti šilumos energiją. Taip šalinamo šilto oro energija perduodama tiekiamam lauko orui sušildyti. Dėl rekuperatoriaus ne tik sugrąžinama iki 95% šilumos, bet ir sutaupoma netgi iki 80% šildymo išlaidų. Negana to, moderniuose rekuperatoriuose yra įrengti filtrai, kurie išvalo tiekiamą orą. Tokie įrenginiai geromis kainomis – čia.

 • Galima įrengti filtrus, kurie išvalo tiekiamą orą.
 • Rekuperatoriai taupo šilumos energiją ir sumažina šildymo išlaidas.
 • Gali atsirasti kondensacijos ir drėgmės problemų.

Mechaninis vėdinimas – plačiai paplitęs 

Mechaninis vėdinimas yra ganėtinai paplitęs. Šiuo atveju ventiliatoriai veikia nuolat arba su pertraukomis, kad išvėdintų patalpose užsistovėjusį orą ir drėgmę. Ventiliatoriai gali būti montuojami languose, sienose arba oro kanaluose, kuriais oras tiekiamas į patalpą arba iš jos ištraukiamas. Taikant šį būdą namuose sukuriamas nedidelis neigiamas slėgis, o šviežias oras patenka per plyšius ir kitas oro nutekėjimo vietas arba per strategiškai išdėstytas specialias angas.

 • Gali veikti visur, kur yra elektra.
 • Galima valdyti oro srauto kelią ir užtikrinti numatytą srauto greitį.
 • Galima įrengti filtravimo sistemas, taip pašalinant kenksmingus mikroorganizmus, dujas, kietąsias daleles, garus ir kvapus.
 • Veikimas gali nutrūkti dėl įrangos gedimo, komunalinių paslaugų teikimo sutrikimo, prastos priežiūros ar netinkamo valdymo.
 • Įrengimo ir priežiūros išlaidos gali būti didelės.

namų vėdinimas

Efektyvus subalansuotas vėdinimas 

Itin efektyvų vėdinimą užtikrina subalansuota sistema. Joje atskiri ventiliatoriai valdo tiek įsiurbiamo, tiek ištraukiamo oro srautus. Tai leidžia kontroliuoti, iš kur patenka šviežias oras, kur jis tiekiamas bei iš kur ištraukiamas.

Subalansuotos vėdinimo sistemos gali būti taškinės arba kanalinės. Naudojant kanalines sistemas, šviežią orą geriausia tiekti į patalpas, kuriose dažniausiai leidžiamas laikas: svetainę, miegamąjį. Iš patalpų, kuriose susidaro drėgmė ar teršalai, pavyzdžiui, vonios kambario ar virtuvės, patariama orą ištraukti.

 • Efektyvu, galima kontroliuoti oro srautą.
 • Ganėtinai brangi.

Patobulintas subalansuotas vėdinimas – su šilumos atgavimu

Subalansuotą vėdinimo sistemą dar galima patobulinti – įrengti atskirus ventiliatorius šviežiam orui tiekti ir patalpų orui šalinti. Rekomenduojama kartu įrengti ir oro šilumokaitį, kad išeinantis namo oras iš anksto kondicionuotų įeinantį lauko orą.

Šį oro-oro šilumokaitį, dar vadinamą rekuperaciniu ventiliatoriumi, itin patariama rinktis Lietuvos klimato šalyse. Šiek tiek kitoks variantas, energijos atgavimo ventiliatorius, neperduoda drėgmės. Tai privalumas, kai žiemą namuose būna per sausa, o vasarą – per drėgna.

 • Energijos sąnaudos, susijusios su šviežiu oru, sumažėja iki minimumo.
 • Ganėtinai brangi.

Kiekvienas šių būdų turi savo pliusus ir minusus. Tai, kas yra idealus variantas vienam, gali visiškai netikti kitam. Renkantis vėdinimo būdą, itin svarbu atsižvelgti į individualius poreikius, biudžetą ir pastato konstrukciją.